Podaj Dalej – CSR

Podaj dalej, to wyjątkowa akcja Klubu Sportowego Rymer Rybnik wpisująca się w ideę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

Została zapoczątkowana w dniu 22 października 2019 roku przez prezesa Mirosława Górkę, który wysłał do losowo wybranego przedsiębiorcy e-maila z prośbą o wsparcie działań statutowych klubu.Po dokonaniu przez niego wpłaty na wskazane konto (Rybnicki Bank Spółdzielczy: 08 8455 0000 2001 0003 6588 0001), poprosił go o dalsze wysłanie wiadomości do zaprzyjaźnionego biznesmena / bizneswoman.

Akcja Podaj Dalej jest fenomenem na skalę krajową, wykorzystuje nowoczesne technologie teleinformatyczne, ma podłoże socjologiczne (efekt kuli śnieżnej) i wpisuje się w proces badawczy – analityką tego zjawiska żywo interesują się jednostki naukowe największych uczelni. Jednocześnie, to bardzo medialny temat, co jest nie bez znaczenia dla małych i dużych firm.

Lista przedsiębiorców i ich firm będzie na bieżąco publikowana na stronie klubowej, a także w mediach społecznościowych. Jednocześnie każdy z wpłacających otrzyma certyfikat CSR – Podaj Dalej.

Zebrane środki będą na bieżąco przekazywane na cele statutowe klubu – głównie wspieranie grup dziecięcych i młodzieżowych.

Jesteśmy niezwykle ciekawi, gdzie dotrze nasza kula i jakie osiągnie rozmiary…

plakat akcji Podaj Dalej

plakat akcji Podaj Dalej

Ostre strzelanie w Lyskach rocznika 2005

UKS GRACZ LYSKI – KS RYMER RYBNIK 0:11

6′ Michał Zdunowski
26′ Rafał Truchel
36′ Kamil Rutowicz
52′ Rafał Wołczyk
60′ Michał Zdunowski
63′ Krzysztof Skrzynecki
70′ Jakub Pielorz
76′ Kamil Rutowicz
78′ Jakub Pielorz
80′ Kamil Rutowicz
80’+1 Kacper Kolorz

Rymer 2005

Rymer 2005

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

W odpowiedzi na uchwałę Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik zwołuje w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się  w siedzibie Klubu w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 46.

Pierwszy termin: 22 listopada 2019 r. godzina 17.00; drugi termin –  godzina 18.00.

Planowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały o wyborze nowych władz klubu
  8. Zamknięcie obrad.