Wracamy na właściwe tory

Wracamy na właściwe tory. Wszakże jesteśmy jedyną dzielnicą Rybnika z trzema stacjami kolejowymi. Wkrótce więcej informacji. Bądźcie z Nami na bieżąco.
Yno Rymer!

plakat Rymer

plakat Rymer

Nadzwyczajne Walne Zabraniania Członków Klubu

W odpowiedzi na uchwałę Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik oraz w nawiązaniu do  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 22 listopada 2019 r. informujemy o drugim Nadzwyczajnych Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 07.12.2019 roku (sobota), które odbędzie się  w siedzibie Klubu w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 46.

Pierwszy termin: 07.12.2019 roku, godzina 17.00; drugi termin –  godzina 17.15.

Planowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały o wyborze nowych władz klubu
  8. Zamknięcie obrad.