Monografia

100-lecie klubu zobowiązuje do wydania monografii… To już w 2019 roku. Jako klub-stowarzyszenie nie jesteśmy wstanie pokryć kosztów druku/poligrafii, a także składu i łamania. Nakład: 1000 egz.

Udało się nam za to pozyskać autora monografii. Jest nim Henryk Rojek – lokalny miłośnik kronikarstwa i historii. Autor blisko 10 książek. Jego dziadek był współzałożycielem KS Rymer.

Naszym priorytetem, oprócz wspierania dzieci i młodzieży, jest pokazywanie historii lokalnej, budowaniu klubu w oparciu o tożsamość miejsca, a także wsłuchiwanie się w indywidualne i grupowe historie.

Przy wsparciu społeczności lokalnej chcemy odtworzyć historię KS Rymer, oddać tym samym hołd założycielom, sympatykom i piłkarzom tego zasłużonego klubu w Polsce.

Link do wpłaty na monografię: zrzutka.pl

logo Rymera, w tle piłkarze

logo Rymera, w tle piłkarze

spotkanie w sprawie monografii Rymera

spotkanie w sprawie monografii Rymera

Spotkanie w sprawie monografi. Od lewej: Mirosław Górka (Prezes KS Rymer), Henryk Rojek (autor planowanej książki), Piotr Kuczera (Prezydent Miasta Rybnik)

Spotkanie w sprawie monografi. Od lewej: Mirosław Górka (Prezes KS Rymer), Henryk Rojek (autor planowanej książki), Piotr Kuczera (Prezydent Miasta Rybnik)

spotkanie w sprawie monografii Rymera - dyplom

spotkanie w sprawie monografii Rymera – dyplom

spotkanie w sprawie monografii Rymera

spotkanie w sprawie monografii Rymera

spotkanie w sprawie monografii Rymera

spotkanie w sprawie monografii Rymera