Nadzwyczajne Walne Zabraniania Członków Klubu

W odpowiedzi na uchwałę Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik oraz w nawiązaniu do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 22 listopada 2019 r. oraz 07 grudnia 2019 r. informujemy o trzecim Nadzwyczajnych Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 10.01.2020 roku (piątek), które odbędzie się w siedzibie Klubu w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 46.

Pierwszy termin: 10.01.2020 roku, godzina 17.00; drugi termin – godzina 17.15.

Planowany porządek obrad:

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
Wybór Komisji Mandatowej.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały o wyborze nowych władz klubu
Zamknięcie obrad.