Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu

W odpowiedzi na uchwałę Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik z dnia 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Klubu Sportowego „Rymer” Rybnik zwołuje w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się  w siedzibie Klubu w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 46.

Pierwszy termin: 22 listopada 2019 r. godzina 17.00; drugi termin –  godzina 18.00.

Planowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej.
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały o wyborze nowych władz klubu
  8. Zamknięcie obrad.