Nadzwyczajne zebranie członków klubu

Zarząd Klubu „Rymer” Rybnik z siedzibą w Rybniku, niniejszym na podstawie § 22 ust. 1 pkt a) Statutu Klubu zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu „Rymer” Rybnik, którego odbycie ustala na dzień 25 listopada 2017 r. godz. 16.00 (I termin), godz. 16.30 (II termin) w siedzibie Klubu przy ulicy Górnośląskiej 46 z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.statut KS Rymer
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu nowego statutu Klubu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu statutu.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Projekt nowego statutu klubu KS Rymer Rybnik znajduje się tutaj

Zapisana kartka papieru i pióro atramentowe

Zapisana kartka papieru i pióro atramentowe