Rewolucja w sprawie badań lekarskich stała się faktem

Drodzy rodzice!

Minister Zdrowia wydał dwa rozporządzenia:
1) zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
2) zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Najważniejsze kwestie zawarte w nowym rozporządzeniu:
– badania przeprowadzane będą raz w roku,
– prawo do wydawania orzeczeń zyskuje również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
– w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego).

http://scan.lex.pl/dzienniki/2019/2196667.pdf?_ga=2.5240752.2054521361.1551444332-1229863616.1551444332&fbclid=IwAR2gSsRLuRU1WDyD7NUbgtZQZJKLqrQb0UqqEVL5SG66zARUKxG5Y3pjAEI

stetoskop i piłka nożna

stetoskop i piłka nożna