Żyj 100 lat – program profilaktyczny

Projekt „Żyj 100 lat – program profilaktyczny na jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer” jest współfinansowany przez Miasto Rybnik.

Głównym celem zadania „Żyj 100 lat – program profilaktyczny na jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer”, który jest jednocześnie kontynuacją niezwykle udanego projektu „Nogami do przodu…” jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dzieci i młodzieży, rodziców oraz dzieci i młodzieży z grup ryzyka w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce. Zadanie będzie realizowane poprzez wykorzystanie autorskiego programu
profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

W ramach zajęć przewidujemy:

  • spotkanie z psychologiem
  • zajęcia grupowe
  • konsultacje w zespole interdyscyplinarnym
  • konkurs fotograficzny
  • wyjazd integracyjny do Cieszyna

Program będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia do 08 czerwca 2019 roku.

Na tej stronie będziemy zamieszczać też ciekawe artykuły dotyczące uzależnień.

Dodatkowych informacji udziela: Mirosław Górka, tel. 609-402-632

Zachęcamy także do zapoznania się z ciekawymi artykułami:

Logo Miasta Rybnik

Logo Miasta Rybnik